Topic: Immigration nyt - Danmark

Ambassadør Mikael Hemniti Winther og konsul Tove Wihlborg-Andersen har aflagt høflighedsbesøg hos Commissioner for the Immigration Bureau Suan Plu, Pol. Lt. Gen. Wiboon Bangthamai.Under besøget diskuteredes flere emner af interesse for danske turister i Thailand. Blandt disse kan nævnes:

Det er ambassadens erfaring at en del besøgende i Thailand misforstår deres visum, idet modsat hvad mange tror, så er det indrejsestemplet, som bliver stemplet i passet ved indrejsen, som bestemmer længden af det tilladte ophold og IKKE det visum den thailandske ambassade/konsulat har givet.
Dette visum angiver udelukkende arten af opholdet, antallet af tilladte indrejser og gyldighedsperioden. Denne misforståelse har ikke sjældent medført, at rejsende har ment at være i god tro, og ikke har været opmærksomme på, at de har overskredet deres tilladte ophold i Thailand med deraf følgende overstay og bøde.
Ambassaden bad derfor om det var muligt for immigrationsmyndighederne at tydeliggøre dette ved opslag på indrejsestederne. Commissioner Wiboon lovede at se positivt på dette.

Ambassaden har på det seneste haft flere tilfælde, hvor danskere - der har opholdt sig lovligt i længere tid i Thailand ved regelmæssigt at søge fornyelse af deres turistvisum på en thailandsk ambassade i et af de nærliggende lande - har fået afslag på at søge fornyet turistvisum.
Vi spurgte derfor, om der var sket en ændring i disse regler? Commissioner Wiboon bekræftede, at reglerne stadig er de samme som hidtil, men nævnte også at det er op til den enkelte thailandske ambassades visumpolitik, om man ønsker at udstede løbende turistvisa til en udlænding.

Source: Den Danske Ambassade ; Bangkok

Krabi Resident