Topic: Til Danskere bosiddende i Thailand

FRA 1. JANUAR 2012 SKAL DU TIL AMBASSADEN I BANGKOK FOR AT FÅ NYT PAS
Fra 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren.

Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

Med de nye pas er du bedst muligt sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne skal modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette har som følge, at der fra 1. januar 2012 kun vil være mulighed for at søge om pas i Thailand ved personlig henvendelse på ambassaden i Bangkok. Danmarks konsulater i Thailand vil fra denne dato ikke længere kunne modtage pasansøgninger.

Tilsvarende gælder allerede i dag for statsborgere fra visse andre EU-lande, der er bosat uden for deres hjemland. De må også rejse til Bangkok eller til hjemlandet for at få et nyt pas.

Hvad er mine muligheder indtil 1. januar 2012 ?
Til og med 31. december 2011 gælder de nuværende muligheder, som er beskrevet under (Please log in or register to see this link)
Det nye pas vil have den fulde normale gyldighedsperiode på 2, 5 eller 10 år.

Last edited by henrik (18-07-2011 13:02:52)

Krabi Resident