Topic: sheraton or sofitel

I am going to Krabi in November.Is sheraton or Sofitel better?

MK